Aktualizacja jądra

AIoT LCM

Struktura COB w trybie DGUS

 • Oprogramowanie DGUS_V61 Aby zaktualizować wersję V61, należy raz pobrać plik .INI, w przeciwnym razie ekran LCD nie zaświeci się 20230617

 • T5L_OS_V22_NO RTC_20230618

 • T5L_OS_V22_RX8130 RTC_20230618

 • T5L_OS_V22_SD2058 RTC_20230618

 • T5L_UI_DGSU2_V40_Szybki rozruch_20210917

 • T5L_UI_DGUS2_V41_50mSDGUS cykl_20210713

 • T5L_UI_DGUS2_V53_2K rozdzielczość_20230529

 • T5L (UART4) 8283-115200-z 82 odpowiedziami na polecenia zapisu + automatyczne przesyłanie dotykowe 20210913

 • T5L (UART5) 8283-115200-z 82 odpowiedziami na polecenia zapisu + automatyczne przesyłanie dotykowe 20210913

 • T5L(UART 5)115200-nie 82 odpowiadanie na polecenia zapisu + automatyczne przesyłanie dotykowe

 • T5L (UART4) 8283-115200-no 82 odpowiadanie na polecenia zapisu + automatyczne przesyłanie dotykowe

 • Protokół C51_8283 (pełna funkcja, UART2, UART 4, UART 5 uniwersalny)

 • T5L_OS_DGUS2_V10_82polecenie

 • T5L_OS_DGUS2_V11_82polecenie nie zostało odebrane

 • T5L_OS_DGUS2_V12_SD2058_82

Struktura modu DGUS-COF

Struktura trybu TA-COB

Struktura trybu TA-COF

Modbus

Kamera magistrali FDV200

 • T5L_UI_DGUS2_FDV aktualizacja online oprogramowania aparatu_20221117

 • T5L_UI_Bus camera_V23_20230104